Flagger nedsalg i Austevoll Seafood

Et fond har solgt seg ned til under flaggegrensen på fem prosent eierandel i Austevoll Seafood.

Fond forvaltet av ODIN Forvaltning AS har i dag solgt 2.770.000 aksjer i Austevoll Seafood, opplyses det i en børsmelding fra Austevoll Seafood ASA.

Etter salget eier fondet 9.028.437 aksjer i Austevoll Seafood, noe som representerer 4,45 prosent av aksjene i selskapet.