Svakere resultat i Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner, mot 62,2 millioner kroner (proforma) i tredje kvartal 2010.

Driftsresultatet havnet på 30,0 millioner kroner i 3. kvartal, mot 70,4 millioner kroner (proforma) i 3. kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding fra Norway Pelagic ASA, med regnskapsrapport for tredje kvartal 2011.

Konsernets netto driftsinntekter i 3. kvartal ble 638,4 millioner kroner, mot 877,9 millioner kroner (proforma) i 3. kvartal i fjor. EBITDA ble på 41,2 millioner kroner, mot 80,3 millioner kroner (proforma) i 3. kvartal i fjor.

– Høy prisvekst og gode marginer

Norway Pelagic ASA rapporterer om høy prisvekst og gode marginer for tredje kvartal, men der resultatet en noe svakere enn samme tid i fjor, på grunn av forskyvning av deler av makrellsesongen over i 4. kvartal.

Norway Pelagics resultat for perioden var 14,8 millioner kroner, sammenlignet med 44,8 millioner kroner (proforma) i tilsvarende periode i fjor. EBITDA var 41,2 millioner kroner, sammenlignet med 80,3 millioner kroner (proforma) samme tid i fjor.

– Norway Pelagic rapporterer et 3. kvartal med gode marginer på makrell basert på god etterspørsel fra Japan samt bedrede marginer på sild som er lagret siden 1. kvartal, sier konsernsjef Tor Vikenes i Norway Pelagic.

– Nedgangen i kvotene må kompenseres med en økning i marginene for Norway Pelagic dersom lønnsomheten skal forbedres. Blant annet bevisst satsing mot mer kvalitetsbevisste og merbetalende markeder vil kunne bidra til å gjøre dette mulig, sier Vikenes.

Forventer fortsatt god etterspørsel og høye priser

Ser man fremover, så vil 4. kvartal være basert på videre gjennomføring av makrellsesong samt en sildesesong med noe lavere gjenstående kvoter i henhold til samme tid i fjor. Det forventes fortsatt god etterspørsel og høye priser inneværende sesong, skriver selskapet i meldingen.

Neste års kvoter er i hovedsak bestemt, der det ligger an til en 16 prosent reduksjon på kvoten på norsk vårgytende sild, mens det forventes omtrent en flat utvikling for andre arter. Konflikten med Island og Færøyene vedrørende makrellkvoten er ennå ikke løst.

Virksomheten til Austevoll Seafoods europeiske pelagiske konsumdivisjon (Austevoll Fisk AS) ble konsolidert inn i Norway Pelagic fra og med 3. kvartal.

– Det forventes at et samlet selskap skal styrke sin dominerende markedsposisjon innen pelagisk fisk til konsum, heter det i meldingen fra Norway Pelagic ASA.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2011 - Norway Pelagic ASA (pdf)
Presentasjon Q3 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)