Vil ikke dele kvoter med havgående fartøy

Landstyret i Norges Kystfiskarlag vil ha slutt på at en voksende flåte av «havgående kystfartøy», fisker på kystflåtens ressursgrunnlag.

– Dette som et resultat av at myndighetene har lagt til rette for fri fartøyutforming i kystflåten uten lengdebegrensninger, skriver Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

Fra og med 2012 krever landstyret at fartøy med største lengde over 28 meter ikke lenger tillates å fiske torsk eller annen hvitfisk på kystflåtens kvoteandel. I stedet bes disse fartøyene regulert som havgående, og avregnet havflåtens kvoteandel.

Landsstyret vedtok organisasjonens krav til neste års fiskerireguleringer i møte 19. – 21. oktober. Innspillene er oversendt Fiskeridirektoratet til behandling i Reguleringsmøtet 3. og 4. november.

Fritt fiske etter torsk for fartøy under 11 meter, økte maksimalkvoter og lengre fangstperiode i fisket etter blåkveite, muligheter for opprykk fra åpen til lukket gruppe, samt en økning fra 5 til 15 tonn makrell pr fartøy i åpen gruppe, er også blant Kystfiskarlagets krav til 2012 reguleringene.

Landsstyret anbefaler samtidig å legge bort hjemmelslengdemodellen til fordel for en regulering basert på faktisk lengde.