Marginpress og underskudd i Domstein

Domstein ASA fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på -3,9 millioner kroner, mot -2,1 millioner kroner (proforma) i tredje kvartal i fjor.

– Et vanskelig marked for fersk hvitfisk, økte råvarepriser og sterk norsk krone har gitt negativ utvikling i både salg og resultat i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Domstein ASA i en børsmelding.

Lavere driftsmarginer i 3. kvartal

Driftsinntektene falt til 140,1 millioner kroner i tredje kvartal 2011, fra 147,3 millioner kroner (proforma) i tredje kvartal i fjor. EBITDA havnet på 1,3 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 5,7 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. EBIT ble -1,9 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 2,3 millioner kroner i 3. kvartal i fjor.

Totalresultatet havnet på -3,7 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot 91,5 millioner kroner medregnet salgsgevinst i tredje kvartal i fjor.

Har omsatt for 440,9 millioner kroner i 2011

Driftsinntektene pr. 30. september 2011 steg til 440,9 millioner kroner, fra 419,7 millioner kroner (proforma) per 30. september i fjor. EBITDA var på 9,5 millioner kroner pr. 30 september 2011, mot 15,7 millioner kroner pr. 30 september i fjor. EBIT var på -0,6 millioner kroner pr. 30 september i år, mot 5,6 millioner kroner pr. 30. september i fjor. Resultatet før skatt utgjør -7,8 millioner kroner pr. 30. september 2011, mot -15,4 millioner kroner pr. 30 september i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. september utgjorde 444,8 millioner kroner, mot 723,7 millioner kroner pr. 30. september i fjor. Bokført egenkapital var på 137,8 millioner kroner ved utløpet av tredje kvartal, noe som tilsvarer en egenkapitalandel 31,0 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 231,6 millioner kroner den 30. september i år, mot 63,4 millioner kroner den 30. september i fjor.

I de sammenlignbare proformatallene for 2010, er resultatandelen fra Norway Pelagic tatt ut og resultatandelen fra Domstein Eiendom tatt inn, slik at tallene er sammenlignbare med 2011. Domstein har som kjent solgt selskapets eierandel i Norway Pelagic ASA.