Pause i prisdrøftelsene til 5. januar

Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved FHL og NSL har i dag drøftet vinterens nye minstepriser for fisk, men klarte ikke å komme til enighet.

Det er en makroøkonomisk og markedsmessig usikkerhet og en viss avstand mellom partene, og det legges derfor inn en pause fram til torsdag 5. januar 2012, opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Gjeldende minstepriser videreføres inntil videre.