Domstein vurderer kutt i Måløy

Domstein ASA vurderer nedleggelse av filetproduksjonen ved anlegget i Måløy, noe som kan få konsekvenser for 90 ansatte.

– Jeg kan ikke garantere at Domstein Fish driver filetproduksjon i Måløy i 2013, men vi har per i dag ingen planer om nedleggelse av filetfabrikken i Måløy, sier administrerende direktør i Domstein ASA, Rolf Domstein, til Fiskeribladet Fiskaren.

Bakgrunnen er dårlig lønnsomhet i filetproduksjonen, et problem som har forsterket seg etter at det har blitt økt konkurranse om råstoffet fra filetproduksjon i lavkostlandet Kina. Og mens Domstein tidligere benyttet mest ferskt råstoff, er 90 prosent av produksjonen nå basert på fryst råstoff. Fabrikken har med det ikke den samme fordelen som tidligere av å ligge nær råstoffet.

Samtidig forhindrer tollbarrierene til EU fabrikken fra å lage mer middagsklare produkt.

– Vi ser på hvordan vi kan bruke fabrikken på andre måter enn det vi gjør i dag, sier Domstein.