Grønbech ansatt som leder for nytt USA-kontor

Eksportutvalget for fisk (EFF) har besluttet å etablere en tilstedeværelse i USA, og fra september 2009 vil EFF ha Børge Grønbech på plass som fiskeriutsending.

EFF har også tilsatt ny leder for laks og ørret.

Nytt USA-kontor

Børge Grønbech kommer fra jobben som bransjesjef for laks og ørret i EFF og har tidligere vært både markedsanalytiker og markedssjef for pelagiske arter i EFF, melder EFF.

– Amerikanske aktører etterspør norsk laks og økt markedsinnsats fra norske eksportører. EFF har derfor i samråd med sjømatnæringen besluttet å investere i utviklingen av det amerikanske laksemarkedet, sier markedsdirektør Merete Kristiansen i EFF.

Etter en vurdering av aktuelle kontorsteder i USA ble det tidligere i sommer besluttet at kontoret skal ligge i Boston. Her vil EFF leie kontorplass hos Innovasjon Norge, og lokaliseringen vil være et godt utgangspunkt for markedsarbeidet som i første omgang vil konsentreres om den amerikanske østkysten.

Ny leder for laks og ørret

Stillingen som bransjesjef for laks og ørret overtas av Bjørn-Erik Stabell, som til nå har vært sjef for markedsarbeidet i Norden. Denne stillingen er nå lyst ut, men Stabell vil ha ansvar for også dette området inntil en ny person er ansatt.

Bjørn-Erik Stabell har vært ansvarlig for EFFs markedsaktiviteter i Norden i fire år og kjenner laksenæringen svært godt gjennom de kampanjer som der er gjennomført for norsk laks. Han har tidligere vært kategorisjef i Procter & Gamble.

– Med Grønbech i USA har vi fått på plass en medarbeider som umiddelbart kan ta tak i de muligheter vi ser for å utvikle konsumet i samarbeid med amerikanske aktører. Og med Stabell som ansvarlig for lakse- og ørretbransjen er vi godt organisert for de investeringer vi skal gjøre for å videreutvikle markedene for laksefisk, avslutter Kristiansen.