Bedre driftsresultat i Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i fjerde kvartal 2011 et resultat før skatt på 74,6 millioner kroner, mot 73,8 millioner kroner (proforma) i fjerde kvartal 2010.

Norway Pelagic ASA rapporterer om et forbedret resultat på drift i 4. kvartal 2011 sammenlignet med tilsvarende periode året før.

EBITDA havnet på 111,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, sammenlignet med 96,6 millioner kroner (proforma) i tilsvarende periode året før. Driftsresultatet ble 86,7 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 77,0 millioner kroner (proforma) i 4. kvartal året før.

– God marginutvikling på sild samt forskyvning av makrellsesongen over i 4. kvartal har bidratt til dette, skriver selskapet i en børsmelding.

Resultat etter skatt for perioden ble 53,9 millioner kroner, sammenlignet med 53,1 millioner kroner (proforma) i tilsvarende periode året før.

– Norway Pelagic rapporterer et 4. kvartal med god marginutvikling på sild. Dette har sammenheng med at det er de mest kvalitetsbevisste og betalingsvillige markedene som opprettholder sin kjøpekraft når kvotene blir redusert. Vi vil satse på å videreutvikle vår posisjon i disse markedene, sier konsernsjef Tor Vikenes i Norway Pelagic.

Omsatte for 1,67 milliarder

Konsernets netto driftsinntekter ble på 1.667,0 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 1.344,7 millioner kroner (proforma) i tilsvarende periode året før.

– Økningen er relatert til et høyere prisnivå på sild og makrell, opplyses det i regnskapsrapporten.

For hele 2011 ble netto driftsinntekter 4.241,0 millioner kroner (proforma), mot 3.831,4 millioner kroner (proforma) for hele 2010.

NVG-sild og lodde i 1. kvartal

I 1. kvartal 2012 vil det være fokus på produksjon av norsk vårgytende sild og lodde. Markedsmessig forventer selskapet fortsatt høye priser på sild i forhold til lave kvoter, mens prisen på makrell forventes stabil.

Loddeaktiviteten blir sannsynligvis noe svakere på rundfrossen, men det er fortsatt god etterspørsel for spesialprodukter, opplyses det i meldingen fra selskapet. Makrellkvotekonflikten med Island og Færøyene vedrørende makrellkvoten er ennå ikke løst.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)