Felles maritim utdanning i Nord-Norge

Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø og de maritime fagskolene er enige om felles utdanning for maritime næringer.

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bodø torsdag 23. februar og omfatter maritim utdanning fra fagbrev til doktorgradsutdanning.

Avtalepartene er Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) ved Universitetet i Tromsø (UiT), Handelshøgskolen i Tromsø (HHT) ved Universitetet i Tromsø(UiT), Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Universitetet i Nordland (UiN), Bodin videregående skole og maritime fagskole (inklusiv Sikkerhetssenteret) og Tromsø maritime skole (inklusiv Havarivernsenteret), skriver UiN i en pressemelding.

– Skal dekke regionenes behov

– Aktiviteten i nordområdene og langs norskekysten vil øke i årene framover. Hensikten med en felles maritim utdanningsplattform, er å dekke regionenes behov for kompetanse, sier instituttleder Derek J. Clark, Handelshøgskolen i Tromsø ved UiT.

Den marine utdanningsplattformen i Nord-Norge vil omfatte samarbeid om:

• Fag, kurs- og studietilbud
• Undervisning og bruk av utstyr
• Utveksling av undervisningspersonell
• Kompetanseutvikling
• Utveksling av informasjon
• Felles markedsføring
• Felles søknad om ekstern finansiering

Instituttleder Terje F. Olsen ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (ISS) ved UiT, understreker at det økende behovet for ingeniører til maritime og offshorerelaterte jobber i nord, gjør det viktig å utvikle gode relasjoner mellom fagskolene og universitetene.

– Gode utdanningsveier for ungdom som søker en spennende jobb i den maritime næringen er selve nøkkelen til økt kompetanse og fremtidig utvikling i nordområdene, sier Terje F. Olsen.

Universitetene i Nordland og Universitetet i Tromsø samarbeider allerede med felles FoU-prosjekt og samarbeid om kurs for rederiansatte. Som et ledd i samarbeidet om en felles maritim utdanning i Nord-Norge, er professor Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen i Bodø, ansatt som professor II ved Universitetet i Tromsø.

Nytt marint studium ved Handelshøgskolen i Bodø

Høsten 2012 oppretter Handelshøgskolen i Bodø et nytt studium i maritim økonomi og ledelse, skreddersydd for sjøoffiserer utdannet ved de maritime fagskolene. Studiet vil være samlings- og nettbasert, og kan tas over to år mens man er i jobb.

Dekan Svenn Are Jenssen, Handelshøgskolen i Bodø ved UiN, sier at næringslivet og utdanningssektoren har i lengre tid sett behovet for et gjennomgående marint studietilbud fra fagbrev til doktorgradsutdanning i Nord-Norge.

– Nå har vi fått etablert en felles plattform for utvikle studietilbudet innen flere sentrale fagområder som det er naturlig å samarbeide om, sier Jenssen.

Den maritime næringen er Nord-Norges tredje største næring, og landsdelen representerer 20 prosent av den norske sjømannsstanden, opplyser UiN.

Daglig leder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord sier at det arbeider i dag omkring 10.000 mennesker i maritim næring i Nord-Norge, med en verdiskapning på over 15 milliarder kroner.

– Etter hvert som arbeidsplassene kommer nordover som følge av olje- og gassutvinningen, kan vi med en felles maritim utdanning i landsdelen, forsyne næringen med egne, kvalifiserte og engasjerte fagfolk. Vi vet hva næringslivet vil ha, fordi vi har spurt dem, sier daglig leder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.