Resultatfall for Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i første kvartal 2012 et resultat før skatt på 2,0 millioner kroner, mot 14,4 millioner kroner (proforma) i første kvartal 2011.

Norway Pelagic ASA rapporterer om et noe svakere resultat på driften i 1. kvartal 2012, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

– Mindre tilgjengelig råstoff, priskorreksjon og svakere marginutvikling på makrell har bidratt til dette, opplyser selskapet i en melding.

Omsatte for 1,18 milliarder

Konsernets netto driftsinntekter havnet på 1.180,3 millioner kroner i 1. kvartal 2012, mot 948,2 millioner kroner (proforma) i tilsvarende periode året før.

Norway Pelagics totalresultat for perioden ble 0,7 millioner kroner, sammenlignet med 16,9 millioner kroner (proforma) på samme tid i fjor. EBITDA ble på 36,7 millioner kroner, sammenlignet med 42,9 millioner kroner (proforma) i tilsvarende kvartal i fjor.

– Etter en kraftig prisøkning på våre produkter i 3. og 4. kvartal i 2011, er Q1 preget av en viss priskorreksjon, delvis også som følge av en ugunstig valutautvikling, sier konsernsjef Tor Vikenes i Norway Pelagic.

– Norway Pelagic har i kvartalet benyttet sin økte lagerkapasitet til å holde egne varer og forsyne markedene over tid, og vi forventer en positiv pris- og marginutvikling på våre produkter i 2 kvartal, sier Vikenes.

Fremtidsutsikter

2. kvartal er lavsesong for pelagisk industri. Kvartalet vil innebære nordsjøsildfiske i juni samt salg av varer produsert i 1. kvartal. Det forventes positiv pris og marginutvikling på loddeprodukter og rundsild på grunn av lite tilbud i markedet. Gjenstående sildekvoter for norsk flåte er ca. 35 000 tonn mer en same tid i fjor, så det forventes bedre kapasitetsutnyttelse i 2. halvår, heter det i meldingen fra selskapet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Norway Pelagic ASA (pdf) (norsk)
Interim report Q1 2012 - Norway Pelagic ASA (PDF) (english)
Presentasjon Q1 2012 - Norway Pelagic ASA (PDF)