Aker BioMarine øker underskuddet

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på -46,0 millioner kroner, mot -21,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Aker BioMarine ASA melder at omsetningen steg til 83 millioner kroner i 1. kvartal 2012, fra 70 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av både Superba™ Krill og Qrill TM.

Til tross for økt omsetning, ender driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på minus NOK 7 millioner i første kvartal 2012, mot NOK 11 millioner for samme periode i 2011. Reduksjonen i EBITDA henger sammen med lavere produksjon på Saga Sea og dermed utnyttelse av faste kostnader og noe lavere bruttomargin.

Driftsresultatet havnet på -14 millioner kroner i 1. kvartal 2012, mot -4 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Fangst og produksjon

Saga Sea produserte i første kvartal 2012 2,852 tonn krillmelprodukt sammenlignet med 2,926 tonn krillmelprodukt i tilsvarende periode 2011.

I midten av mars ble Saga Sea skadet i forbindelse med lossing noe som medførte driftsproblemer og midlertidig stans i fiskeriet. Skadene ble utbedret, men til høsten vil Saga Sea gjennomføre et verftsopphold for grundigere gjennomgang. Regnskapene for første kvartal 2012 reflekterer forventet forsikringsoppgjør for utbedring av skadene som er påvist Saga Sea.

Les også: Midlertidig driftsstans på Saga Sea 16.03.2012
Les også: Emisjon vedtatt i Aker BioMarine 09.03.2012

Ombyggingen av Antarctic Sea forventes å ferdigstilles i månedsskifte april/mai. Ombyggingsarbeidet har tatt noe lengere tid som blant annet medfører noe høyere kostnad enn tidligere kommunisert, opplyser selskapet.

Konserndirektør for landbasert produksjon, Peter Svensson, forlot sin stilling med umiddelbar effekt i slutten av april 2012. Som en følge av dette, har Matts Johansen overtatt oppfølging av landbasert produksjon.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Aker BioMarine ASA (PDF) (norsk)
Interim report Q1 2012 - Aker BioMarine ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q1 2012 - Aker BioMarine ASA (PDF)