Bedret resultat for Domstein

Konsernet Domstein ASA hadde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i tilsvarende periode i 2008.

EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor. EBIT var kr -1,7 mill. mot kr -8,1 mill. proforma i fjor, og resultat etter skatt kr -2,2 mill. mot kr -21,8 mill. proforma i fjor, opplyser selskapet i en børsmelding. I proformatallene for 2008 er den avviklede virksomheten dekonsolidert, slik at tallene er direkte sammenlignbare med 2009 opplyser selskapet.

Driftsinntektene i første halvår var kr 240,8 mill. mot kr 247,4 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,1 mill. mot kr -3,1 mill. proforma i fjor. EBIT var kr -6,3 mill. mot kr -11,3 mill. proforma i fjor. Resultatet etter skatt var kr 1,8 mill. mot kr -24,4 mill. proforma i fjor.

Konsernets balanse pr. første halvår utgjorde kr 659,9 mill. mot kr 862,6 mill. i fjor. Bokført egenkapital er kr 211,8 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 32,1 % mot 29,0 % i fjor. Netto rentebærende gjeld er kr 344,4 mill. mot kr 473,1 mill. i fjor.

Det har vært positiv resultatutvikling i alle forretningsområder og tilknyttede selskaper, med unntak av Ervik Havfiske der lave hvitfiskpriser har svekket resultatet, melder konsernet Domstein ASA.