Rapport om Full City-forliset

Statens Havarikommisjon for Transport er nå klar med en foreløpig rapport om forliset av skipet Full City ved Langesund.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) iverksatte en sikkerhetsundersøkelse etter grunnstøtingen med MV ”Full City” for å klarlegge hendelsesforløp og de bakenforliggende årsakene til grunnstøtingen. Den foreløpige rapporten fra dette arbeidet er nå klar, melder Kystverket.

Den foreløpige undersøkelsen har avdekket tre områder som krever videre undersøkelser:

  1. Undersøkelse og analyse av fartøyets ankerarrangement
  2. Kommunikasjon og samarbeid mellom fartøyet, Brevik trafikksentral og andre
  3. Undersøkelse og analyse av fartøyets og rederiets sikkerhetsstyringssystem deriblant de deler som er relevante for handlemåtene både før og etter skipet begynte å drive.

Kystverket bistår SHT med opptak av AIS-data, radardata, VHF-kommunikasjon, loggbøker, rapporter og andre dokument som kan bidra til å klarlegge hendelsesforløpet.

Kystverket har allerede iverksatt en intern gjennomgang av relevante forskrifter, prosedyrer og rutiner etter grunnstøtingen, som skjedde like utenfor Brevik trafikksentral sitt virkeområde natt til 31. juli 2009.