Utsetter forhandlingene om kvoteavtale

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Norge og EU utsetter til januar neste år å sluttføre forhandlingene om bilateral kvoteavtale for 2013.

Norge og EU har denne uken forhandlet om en bilateral kvoteavtale for 2013. Det er mange saker på dagsorden i forhandlingene, og til tross for betydelig fremdrift på flere felt, er det behov for mer tid for å komme frem til en avtale for 2013. Partene har avtalt å møtes igjen i januar, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Avtalen mellom Norge og EU dreier seg blant annet om fastsettelse av kvoter på fellesbestandene i Nordsjøen og Skagerrak, utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann og samarbeid om kontroll. Fiskeriavtalen er viktig for næringen i mange land.

– Fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU har utviklet seg i riktig retning, og EU er en viktig og nær partner for Norge. Det har blitt ført konstruktive forhandlinger, men det er likevel behov for litt mer tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.