Enighet etter tøffe torskeprisdrøftinger

Norges Råfisklag og fiskeindustrien er enige om nye minstepriser for torsk og annen fisk.

Etter lange og svært krevende prisdrøftinger har Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved FHL og NSL blitt enige om nye minstepriser for kommende sesong, heter det i en felles pressemelding fra FHL og Norges Råfisklag.

– Minsteprisene er preget av en betydelig økning i torskekvantumet, og at det er et særdeles vanskelig europeisk marked, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang.

Det satt lang inne for begge parter å komme frem til enighet om nye minstepriser. For partene var det avgjørende at man klarte å finne frem til minstepriser som står seg gjennom hele sesongen.

– Uenighet nå ville ført til betydelig markedsuro, og vært uheldig for hele torskesektoren, sier forhandlingsleder for fiskeindustrien FHLs Geir Ove Ystmark.

Nye minstepriser

Minsteprisene for torsk, hyse og sei settes ned til følgende nivå:

Art/størrelse: Ny pris pr kr kg:
Torsk/skrei over 6,0 kg
Torsk/skrei 2,5 - 6,0 kg
Torsk/skrei 1,0 - 2,5 kg
Torsk/skrei under 1,0 kg
13,25
10,50
9,50
8,00
Hyse minst 0,8 kg, snørefanget 10,50
Sei minst 2,3 kg

9,25

 

Øvrige minstepriser videreføres. Komplett oversikt over minstpriser fremkommer på nettsidene til Råfisklaget.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med torsdag 13.12.2012 og frem til og med søndag 21.04.2013.