Foreslår utbytte i Domstein

Styret i Domstein ASA foreslår at selskapet deler ut et utbytte på kr 0,11 pr. aksje.

Samtidig foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Aksjenes pålydende vil med det endres fra kr 0,50 til kr 5,00.

Sakene skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 31.12.2012, fremgår det av en melding fra Domstein ASA.