Ny kvoteavtale mellom Norge og Grønland

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2013.

– Jeg er svært glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2013, og at fiskerisamarbeidet mellom oss styrkes på flere områder, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kvotenivået fra i år blir stort sett videreført. Men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn. Norge og Grønland er også enige om å utvide forskingssamarbeidet ytterligere.

Grønlands torskekvote i Barentshavet er økt til 3500 tonn. I likhet med 2012 er hysekvoten på 1050 tonn og seikvoten er 1000 tonn. I tillegg kan Grønland fiske inntil 260 tonn bifangst av andre arter.

Den norske blåkveitekvoten på Vest-Grønland er videreført med 900 tonn. På Øst-Grønland er blåkveitekvoten videreført med 275 tonn og kveitekvoten med 160 tonn. Torskekvoten er videreført med 750 tonn, kvoten for bunnlevende uer blir videreført med 400 tonn, og den pelagiske uerkvoten blir øket til 1800 tonn. I tillegg kan norske fartøy fiske 150 tonn bifangst av andre arter.

Rapportering og forskingssamarbeid

Partene er enige om å samarbeide om elektronisk fangst- og aktivitetsrapportering i hverandres soner, med sikte på å iverksette dette fra 1.januar 2014.

Forskningssamarbeidet videreføres for blåkveite torsk og uer. I tillegg legges det opp til at Grønland også skal delta i forskningssamarbeidet om makrell.