Austevoll ny majoritetseier i Norway Pelagic

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Austevoll Seafood ASA har ervervet over 50 prosent av aksjene i Norway Pelagic ASA, som med det har blitt et nytt datterselskap av Austevoll Seafood.

Austevoll Seafood ASA (AUSS) har i dag kjøpt 1.720.000 aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL), til en gjennomsnitts pris på NOK 15,10 pr. aksje. Høyeste kurs som er betalt er NOK 15,50 pr. aksje.

– AUSS eier etter dette totalt 9.698.994 aksjer i NPEL, tilsvarende 52,63 prosent av aksjekapitalen i NPEL, opplyses det i en flaggemelding.

Vil legge inn bud på hele selskapet

Som et resultat av dette har AUSS oversteget grensen for tilbudsplikt i henhold til verdipapirhandellovens bestemmelser.

– AUSS har til hensikt å fremsette pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i NPEL innenfor fristen på 4 uker i henhold til verdipapirhandellovens bestemmelser. Tilbudsprisen vil være NOK 15,50 pr. aksje, opplyses det i meldingen.

Austevoll Seafood er på grunn av sitt eierskap representert i styret i selskapet, og dermed å anse som primærinnsider i selskapet etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (1).

Kontrari ute av Norway Pelagic

En av selgerne er Frode Teigen sitt selskap Kontrari AS.

– Kontrari AS har i dag solgt 1.000.000 aksjer i Norway Pelagic ASA. Kontrari AS eier etter dette salget ingen aksjer i NPEL, opplyses det i en annen børsmelding.