Kvote for fangst av vågehval i 2013

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Fiskeri- og kystministeren har fastsatt en kvote på 1286 dyr for vågekval­fangsten i 2013.

Kvoten er den samme som for 2012. Det vil også i 2013 være fri fangst i alle fangstområdene.

Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC), melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Vi har med dette fastsatt en kvote som gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen, og fremholder at man legger til rette for fortsatt stabilitet og gode rammebetingelser for hvalfangstnæringen.