Vil fortsette fisket etter blåkveite

I et brev til Fiskeridirektoratet ber Norges Fiskarlag om at blåkveitefisket kan fortsette en uke lenger enn tidligere annonsert frist.

Dette begrunnes med at det i første periode var mye nordlig vær, noe som gjorde driftsforholdene for fiske vanskelige i området utenfor Lofoten og Vesterålen, melder fiskarlaget på sin nettside.

I tillegg var det seismisk aktivitet med frikjøp av et større antall fartøy som planla drift i andre periode, uttaler fiskarlaget.