Opp for makrell, ned for sild

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk for 1,5 milliarder kroner i første kvartal 2014.

Det er en nedgang på 208 millioner kroner eller 12,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I mars måned var eksporten på 325 millioner kroner, en nedgang på 29,7 prosent, viser tall fra Norges sjømatråd.

Det ble eksportert sild for 720 millioner i første kvartal. Dette er en nedgang på 13 prosent, eller 107 millioner sammenlignet med første kvartal i 2013. I mars måned ble det eksportert sild for 143 millioner kroner. Sammenlignet med mars i fjor er det en nedgang på 19 prosent eller 32 millioner kroner. Volumet i mars gikk ned 15 prosent til 16 000 tonn.

– Den reduserte omsetningen i sildeeksporten kommer først og fremst av lavere kvoter, men vi oppnår også en lavere pris enn på samme tid i fjor sier Kristin Lien i Norges sjømatråd i en pressemelding.

For makrell ser vi en verdioppgang på 40 prosent til 661 millioner kroner i 1. kvartal. Volumet gikk opp til 54 000 tonn, tilsvarende en vekst på 14 prosent. I mars gikk verdien av makrelleksporten opp 5 prosent til 110 millioner kroner, på tross av en volumnedgang på 12 prosent fra samme måned året før.

– God etterspørsel etter makrell i mange markeder og økte landinger i Norge har gitt økt eksport, sier Kristin Lien i Norges sjømatråd

Russland største sildemarked

Russland var det største sildemarkedet i første kvartal, med en eksportverdi på 154 millioner kroner. Tyskland og Litauen kjøpte norsk sild for henholdsvis 136 og 112 millioner kroner.

Det ble eksportert 52 000 tonn fryst hel sild, noe som er 7000 tonn mindre enn første tre måneder i fjor. Fryst hel sild har i hovedsak gått til Russland, Litauen og Ukraina.

Gjennomsnittsprisen første kvartal på fryst hel sild ble 6,88 kroner, en nedgang på 0,11 kroner i forhold til samme periode i 2013.

Det ble eksportert 27 000 tonn fryste sildefiletprodukter, en oppgang på 3000 tonn fra fjoråret. Sildefiletene har gått mest til markedene i Tyskland, Polen og Russland. Prisene har i gjennomsnittlig lagt på 11,35 kroner per kilo, hvilket er 1,70 kroner under fjoråret.

I mars måned var Russland, Ukraina og Tyskland de viktigste eksportmarkedene for norsk sild. Det ble eksportert 10 000 tonn fryst hel sild og 5000 tonn fryst filet, en nedgang på henholdsvis 19 og 6 prosent fra samme måned i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel fryst sild ble 6,87 kroner per kilo, en nedgang fra 7,08 kr året før. For fryst sildefilet var prisen i mars 11,65 kroner, mot 13,25 kroner i samme periode i fjor.

Kina og Nederland største makrellmarked

Makrelleksporten i årets første kvartal ble betydelig høyere enn samme periode året før. Den klart største produktgruppen, fryst hel makrell, fikk en oppgang på 6000 tonn til totalt 52 000 tonn. I mars måned ble det eksportert 8000 tonn fryst hel makrell mot 9000 tonn i mars 2013.

Kina, Nederland og Japan var de største kjøperlandene første kvartal. Gjennomsnittlig pris på norsk fryst hel makrell ble 11,92 kroner, noe som er 2,23 kroner mer enn i tilsvarende periode i fjor.

I mars måned var det Kina, Ukraina og Litauen som mottok mest norsk fryst hel makrell. Gjennomsnittsprisen i mars ble 12,70 kroner mot 10,97 kroner i mars måned i fjor.

Nedgang i vinterens loddeeksport

Loddeeksporten opplevde en verdinedgang på 50 prosent for første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i fjor. Det ble eksportert for 99 millioner kroner og til en gjennomsnittspris på 4,99 kroner, noe som er 0,63 kroner høyere enn samme periode i 2013. Det ble eksportert 20 000 tonn fisk til hovedsaklig Russland, med Kina og Japan som nest største eksportdestinasjoner. Dette tilsvarer en nedgang 53 prosent, fra 43 000 tonn i første kvartal i fjor.