Kina kjøpte mer torsk i mai

Det ble eksportert torskefisk for 826 millioner kroner i mai 2014.

Dette er en reduksjon på 57 millioner kroner eller 6 prosent fra mai måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd. Det ble eksportert 35 000 tonn torsk, sei og hyseprodukter i mai måned, og dette er 14 prosent mindre enn for samme periode i fjor. I mai ble 23 prosent av alle torskefiskprodukter eksportert til Kina, melder Sjømatrådet

– Kina kjøper mer fryst fisk fra Norge for prosessering. Tidligere har eksporten vært konsentrert om hel fryst fisk, nå ser vi også en eksport av filetblokk av torsk, sier Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd.

Det ble eksportert fryst torsk, sei og hyse for 311 millioner kroner i mai. Dette er 2 prosent mindre enn for mai i fjor. Det ble eksportert fryst hel torsk, sei og hyse for 136,5 millioner kroner til Kina og en økning på 27 prosent fra samme tid i fjor.

Eksportverdien av fryst hel torsk, sei og hyse gikk ned med 6 prosent, mens verdien av fryst filet går opp med 10 prosent. Det er Frankrike, Kina og Tyskland som kjøper mer fryst filet. Hovedmarkedet Storbritannia er fortsatt største marked for fryst filet, med en reduksjon fra totalt 32,7 millioner kroner til 24,7 millioner kroner i mai.

Redusert eksport av klippfisk

Norge eksporterte klippfisk for 190 millioner kroner i mai. Dette er 65 millioner kroner lavere enn for samme måned i fjor. Det ble totalt eksportert 5488 tonn, som er 2866 tonn mindre enn for mai 2013. Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 110 millioner kroner, ned 41 millioner fra i fjor. Verdien av klippfisk av sei kom på 68 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 24 prosent sammenlignet med mai i fjor. Største enkeltmarked for klippfisk er Portugal, med en eksportverdi på 76 millioner kroner.

Økning for saltfisk

Det ble eksportert saltfisk, både hel og filet, for 102,5 millioner kroner i mai. Dette er en økning på 2 prosent fra samme tid i fjor. Eksportert volum ble redusert med 10 prosent til totalt 3803 tonn i mai. Prisen økte med 14 prosent målt i norske kroner. Målt i euro økte prisen med 6 prosent. Av all eksportert saltfisk i mai måned, kjøpte Portugal 82 prosent.

Redusert tørrfiskeksport

Det ble eksportert tørrfisk for 23,2 millioner kroner i mai. Dette er en reduksjon på 19 prosent målt mot samme tid i fjor. Eksportvolumet gikk ned med 11 prosent, fra 343 tonn til 305 tonn.

Det ble eksportert lofotrund tørrfisk for 16,6 millioner kroner i mai. Dette er en økning på 3 prosent. Målt i antall tonn, gikk eksportert volum av lofotrund tørrfisk opp med 23 prosent til totalt 198 tonn.

Til hovedmarkedet Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 11 millioner kroner. Dette er 5 prosent lavere enn for mai i fjor. Gjennomsnittprisen falt samtidig med 11 prosent per kilo. Det ble eksportert tørrfisk til Nigeria for 9,1 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 22 prosent.

Prisøkning på ferskfisk

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter fra fiskeri for 186,2 millioner kroner i mai. Dette er en økning på 11 prosent fra mai i fjor.

Målt i volum eksporterte Norge 5094 tonn fersk hel torsk i mai. Dette er en økning på 15 prosent fra mai i fjor. Prisen økte med 6 prosent eller 1,08 kroner per kilo. Målt i euro er det imidlertid en reduksjon på 1,4 prosent.

Det ble eksportert fersk torskefilet i mai måned for 25 millioner kroner. Dette er en liten reduksjon sammenlignet med mai måned i fjor, som endte på 26,2 millioner kroner. Samtidig økte prisen med 2 prosent.