Råfisklaget: Rekord for norske fartøy i 2014

Blankpakket torsk før ising. Illustrasjonsfoto: Norges Råfisklag

Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte på hele 7,9 milliarder kroner i 2014, opp fra 6,3 milliarder i 2013.

Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte på 7.924 millioner kroner i 2014. Av dette utgjør fangst fra norske fartøy 6.487 millioner kroner og utenlandske fartøy 1.437 millioner kroner. Dette er den desidert største samlede årsomsetningen i Råfisklaget noensinne, målt i løpende kroner. Tilsvarende totalomsetning var 6.328 millioner kroner i 2013. Forrige rekordår var 2011, med 6.954 millioner kroner, melder Norges Råfisklag.

Årets omsetning fra norske fartøy er den høyeste noensinne, både i løpende kroner og i reell verdi. Forrige toppår var i 1998 med totalt 6.464 millioner kroner, målt i 2014-kroneverdi.

Når omsetningsverdiene korrigeres for inflasjon, så var totalverdien høyere i årene 1998 til 2001. Den høyeste totalverdien ble oppnådd i 1999, med 8,8 milliarder kroner, målt i 2014-kroneverdi. Årsaken til at disse årene ligger høyere enn 2014, er at de utenlandske landingene rundt årtusenskiftet var vesentlig større, opplyser Råfisklaget.

532.000 tonn torsk

Totalt ble det fra norske og utenlandske fiskefartøy omsatt 532.000 tonn torsk (rund vekt) i Norges Råfisklags distrikt i 2014. Verdien på denne torsken var 4,8 milliarder kroner. Dette er det høyeste kvantumet av torsk som noen gang er registrert hos Norges Råfisklag. Av dette var 406.000 tonn (rund vekt), med verdi 3,9 milliarder kroner, landet av norske fartøy, noe er som «all time high». Dette er en oppgang fra 391.000 tonn (rund vekt) i 2013, som da var historisk høyt.

Landinger av torsk fra utenlandske fartøy var også høye i 2014, med 125.900 tonn (rund vekt) torsk, til en verdi på 989 millioner kroner. Dette er en oppgang fra 90.700 tonn og 660 millioner kroner i 2013.