– Fiskeridirektoratet må rustes for fremtiden

– Fiskeridirektoratet skal være tilstede der fiskeri- og havbruksnæringen er, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeridirektoratet har nå kommet med et forslag, men ingenting er avgjort om endelig organisering og lokalisering, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også: Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner 03.03.2015

Tirsdag 3. mars offentliggjorde fiskeridirektøren sitt forslag til ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet. Basert på denne anbefalingen skal fiskeriministeren nå ta endelig stilling til organiseringen av direktoratet. For fiskeriminister Elisabeth Aspaker er det helt avgjørende å få en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer i Fiskeridirektoratet.

– På fire tiår har havbruksnæringen blitt dobbelt så stor som fiskerinæringen. Nye oppgaver trenger seg også på. Dette er virkeligheten vi må forholde oss til. Oppgavene er i endring, og det stiller nye krav til kompetanse, sier Aspaker.

– Dette handler om å organisere seg best mulig. Vi må ha en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer hos Fiskeridirektoratet. Kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen er viktig for å yte god service til næringsaktører og andre som er avhengig av de tjenestene direktoratet utfører. Vi må ruste direktoratet for fremtiden, fortsetter hun.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå gjøre en grundig vurdering av forslaget fra fiskeridirektøren. Statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon vil ligge til grunn for vurderingen.

– Fiskeridirektoratet skal være tilstede der fiskeri- og havbruksnæringen er. Regjeringen er opptatt av at vi skal ha statlige arbeidsplasser i alle deler av landet, sier Aspaker.