Ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem.

– Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Den nye strukturen er besluttet i dialog med Regjeringens to samarbeidspartier KrF og Venstre.

Slik blir den nye regionstrukturen:

  • Region Nord vil bestå av tidligere regioner Finnmark og Troms med regionkontor i Tromsø.
  • Region Nordland beholdes uendret med regionkontor i Bodø.
  • Region Midt vil bestå av tidligere regioner Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Ålesund.
  • Region Vest beholdes uendret med regionkontor i Måløy.
  • Region Sør beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor.

- Den nye organiseringen vil ikke medføre færre regionalt ansatte, men noen vil få endrede oppgaver og/eller arbeidssted. Fiskeridirektoratet skal fortsatt være tydelig til stede i Finnmark. Kompetansen skal opprettholdes der den er, sier Aspaker.

Fiskerikontoret i Vadsø vil fortsatt ha et særlig ansvar for krabbeforvaltning. Samtidig er det under etablering nye arbeidsplasser i Vardø i forbindelse med etablering av en felles analyseenhet for blant annet fartøyssporing sammen med Kystverket.

– Det er viktig at direktoratet er tett på næringen. Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og brede kompetansemiljøer, sier Aspaker.

Tidspunkt for iverksettelse av regionsstruktur vil bli bestemt av fiskeridirektøren. Det vil også være fiskeridirektøren som beslutter fiskerikontorstrukturen, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.