Regjeringen lanserer havstrategi

Regjeringen vil legge frem en ny havstrategi. Det opplyste statsminister Erna Solberg på havkonferansen «Den norske havklyngen» i Bergen.

– Norge er i omstilling. Mulighetene som ligger i havet skal skape nye, trygge arbeidsplasser, sier statsminister Erna Solberg. Når regjeringen nå lanserer en ny havstrategi, er målet å være i førersetet i den globale utviklingen.

Norge har en sterk historie som havnasjon. Mulighetene for framtidig vekst er enda større. Derfor skal regjeringen stake ut kursen for hvordan vi kan skape blå vinnere og nye arbeidsplasser i en ny havstrategi.

Statsministeren åpnet toppmøtet om havet i Bergen 30. mai sammen med blant andre næringsministeren og fiskeriministeren.

– Samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innen dagens havnæringer, men også skape nye, havbaserte industrier, sier næringsminister Monica Mæland.

Ressurser fra havet kan bidra til å løse globale utfordringer, blant annet innen matproduksjon.

– Fisk og sjømat er en viktig del av løsningen. Fiskerinæringen ser nå til oljesektoren for å lære mer om hvordan de kan bruke offshoreteknologi til fiskeoppdrett ute på havet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I dag er petroleumsindustrien en motor i norsk økonomi, med sin teknologi og kompetanse. Den er den største bidragsyteren til verdiskaping i Norge.

– På norsk sokkel har vi produsert mindre enn halvparten av det vi antar er utvinnbare ressurser. Vi kommer til å ha en oljenæring langt inn i fremtiden. Den skal bidra med verdiskaping og sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Ledet an av petroleumsvirksomheten gir de norske havnæringene arbeid til over 250.000 personer og skaper verdier for om lag 850 milliarder kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre deler av norsk økonomi.

Potensialet for vekst er stort. OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg fram til 2030.

Regjeringen har allerede en betydelig satsing på havet, som er ett av de prioriterte områdene i regjeringens langtidsplan for forskning. Målet for satsningen er økte verdier fra næringer på havet, i kystområdet og på kontinentalsokkelen, bedre forvaltning av økosystemer og ressurser i havområdene, samt rent hav og sunn og trygg sjømat. Regjeringen har allerede levert en maritim strategi og utarbeidet en masterplan for marin forskning, opplyses det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ved å samle regjeringens satsinger i en strategi sørger vi for bedre overføring av kompetanse og teknologi på tvers av havnæringene, sier statsminister Erna Solberg og legger til:

– Vi har et godt utgangspunkt for å være i førersetet i den globale utviklingen. Norge har en sterk global posisjon i alle de store havnæringene, enten vi snakker om olje og gass, sjøfart eller fiskeri. På flere av disse områdene er Norge verdensledende innen teknologi og kompetanse. Vi er gode på hav, men skal bli enda bedre – og utvikle en enda sterkere norsk havklynge, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen tar sikte på å legge fram strategien våren 2017.