Eksport for over 3 mrd. i august

Sjømateksporten i august endte på i overkant av 3 milliarder kroner, noe som er en økning på 635 millioner kroner eller 26 prosent sammenlignet med august i fjor.

Det er åttende måned på rad med en eksportverdi på over 3 milliarder kroner, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Hittil i år har vi eksportert sjømat for 26,9 milliarder kroner som er en økning på 4,3 milliarder kroner.

– Veksten i sjømateksporten er først og fremst drevet av lakseeksporten. Mer laks til høyere priser gjør at lakseeksporten i august økte med nesten 40 % sammenlignet med fjoråret. Bildet er imidlertid ikke udelt positivt for hele sjømatnæringen og norsk saltfisknæring sliter fremdeles med et kraftig prisfall, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Rekorder for laks og ørret

Den samlede verdien av lakseeksporten var i august måned på 1,9 milliarder kroner. Verdien hittil i år er på 14,7 milliarder kroner som er en økning på 3,6 milliarder kroner. Ørreten har også en sterk augustmåned med en eksport på 153 millioner kroner som er en økning på 17 %. Hittil i år har vi eksportert ørret for 1,3 milliarder kroner som er en økning på 204 millioner kroner.

Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge. Ekspoten til USA har økt med 287 % hittil i år til en verdi av 806 millioner kroner og gjør USA til vårt 6. største laksemarked. Det er fersk og fryst laksefilet som utgjør veksten til USA. For ørreten er det Russland og Japan som er største mottakere.

Dobling for sild og makrell

I august økte sildeeksporten med 34 millioner kroner til en samlet verdi av 68 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 2,3 milliarder kroner som er en økning på 506 millioner kroner. For makrellen var veksten på hele 125 % i august til en samlet verdi på 39 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien for makrell på 716 millioner kroner som er en økning på 83 prosent.

Russland og Ukraina er største mottakere av sild fra Norge, mens Tyskland har økt sin import av sild fra Norge med 140 millioner kroner eller 157 % til en samlet verdi på 230 millioner kroner. For makrell er det Russland og Japan som er største mottakere. Sør-Korea er det tredje største markedet for makrell med en verdi på 76 millioner kroner. Samme periode i fjor var eksporten på bare 4,6 millioner kroner.

Mer saltfisk til lavere pris

Eksporten av saltet torsk økte med 70 % målt i verdi til 55 millioner kroner. Volumveksten var på hele 127 % eller 959 tonn til en samlet mengde på 1714 tonn. Fortsatt ligger eksporten av saltfisk 8400 tonn under fjorårets eksport som var på 21 000 tonn ved utgangen av august. Eksportprisen ligger på kr 33,69 mot kr 45,70 samme periode i fjor.