Sier nei til oljevirksomhet i sårbare områder

Organisasjonen Fiskebåt mener at sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes mot petroleumsvirksomhet.

Fiskebåt vil derfor kreve at politikerne fortsatt holder Lo-, Ve-, Se- og Mørebankene frie for petroleumsvirksomhet. Områdene kan ikke ofres for å løse vanskene oljenæringen for tiden har. Statsminister Erna Solbergs forslag om å åpne sårbare områder for petroleumsvirksomhet må derfor avvises, heter det i en pressemelding fra organisasjonen Fiskebåt, som tidligere bar navnet Fiskebåtredernes forbund.

Fiskebåt peker på at det har vært rikt fiskeri i uminnelige tider i disse områdene. De er også svært viktige gyteområder for blant annet noen av verdens største fiskebestander, torsk og sild. Norge har her en verdensarv å ta vare på. Fiskebåt er derfor svært kritisk til at statsministeren nå vil åpne for letevirksomhet i de svært sårbare områdene. Det dreier seg både om forurensningsfaren, men også om arealbeslaget som vil kunne forårsake store og muligens uoverstigelige problem for gjennomføring av fisket i de sårbare områdene, skriver Fiskebåt.

Sameksistens mellom petroleumsnæringen og fiskerne har vært et stridstema siden 1970. Selv om sameksistensen er blitt bedre, tror ikke Fiskebåt at det kan finnes gode løsninger på sameksistens i Lo-, Ve-, Se- og på Mørebankene.