Enighet om makrellavtale for 2017

Makrell. Foto: Havforskningsinstituttet

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote (TAC) på 1 020 996 tonn makrell for 2017.

– Jeg er fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2017, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

– Det er positivt at makrellbestanden er i god forfatning, og at vi har grunnlag for å sette en høyere kvote enn i 2016, fortsetter Sandberg.

Årets kyststatsforhandlinger om makrell ble avholdt i Clonakilty i Irland 18.-19. oktober 2016. Norge, EU og Færøyene ble enige om en totalkvote (TAC) på 1 020 996 tonn makrell for 2017. Dette innebærer en økning på 14 prosent fra kvoten for 2016.

Kvoten er fastsatt på grunnlag av en forvaltningsplan for makrell som de tre kyststatene ble enige om i 2015. Kyststatene er også enige om å starte et arbeid med en ny forvaltningsplan i 2017 på grunnlag av en ny benchmark for makrell som ICES vil legge fram.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 229 821 tonn til Norge, 128 655 tonn til Færøyene og 503 245 tonn til EU. Fordelingen av makrellkvoten mellom Norge, EU og Færøyene er basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. Her inngår en andel på 159 275 tonn av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.