Økt andel sild til Norge

Et sildekast. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Lie / Fiskebåt

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.

– Norge har offensive interesser i fisket etter norsk vårgytende sild. Jeg har derfor besluttet å øke vår andel av totalkvoten fra 61 til 67 prosent for 2017. Den norske kvoten blir dermed 432 870 tonn. Det tilsvarer en økning på nærmere 40 000 tonn. Norge har et legitimt krav på en høyere andel. Dette er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Etter flere år med forhandlinger har kyststatene dessverre ikke kommet frem til enighet om fordelingen av totalkvoten. Norge har til nå satt sin kvote i tråd med den tradisjonelle fordelingen mellom partene, mens andre har satt seg høyere kvoter enn dette.

– Vi vil fortsette samarbeidet med de andre kyststatene for å få på plass en omforent kvotefordeling. Målet er å komme frem til en helhetlig avtale for forvaltningen av norsk vårgytende sild og de øvrige pelagiske bestandene, sier Sandberg.