– Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

– Vi er glad for å ha en regjering og ikke minst en statsminister som engasjerer seg i de blå næringene. Mye av det som kommer fram samsvarer med det vi har spilt inn i forkant, sier administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk, i en pressemelding.

Havstrategien er regjeringens plan for hvordan vi kan skape vekst og flere jobber i havnæringene. OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg frem til 2030. Strategien inneholder flere tiltak for hvordan vi kan videreutvikle havnæringene, og legge til rette for at nye kan vokse frem.

– Vi er enig i ambisjonene om å satse på havet. Havet er fellesnevneren for mange av de viktigste næringene i Norge, og Norge er i verdenstoppen på mange områder innen fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, samt petroleum og energi. Derfor er det bra at regjeringen nå legger fram en felles strategi for dette, sier Audun Maråk.

Les også: Regjeringen vil skape flere blå jobber 21.02.2017

Kunnskap
Fiskebåt stiller seg også positiv til at regjeringen vil satse på styrke kunnskapen når det gjelder økosystemene i havet og kartlegge mulighetene for å høste av arter vi tidligere ikke har gjort.

– Dette er viktige tiltak for å sikre at en stadig økende befolkning for nok mat. Vi skulle likevel sett et tydeligere vern av fiskeriinteressene der det kommer i konflikt med andre næringer, slik som oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene. Disse områdene er ekstremt viktige gyteområder for flere viktige fiskearter, sier Maråk.

Bærekraftig forvaltning
Fiskebåt synes også det er viktig, slik som statsministeren påpekte i sin fremleggelse av strategien, å ha en næringspolitikk som tiltrekker seg kompetanse og kapital for å utvikle havnæringene. Det er positivt om Norge kan være en bidragsyter internasjonalt for en bærekraftig forvaltning, og der havnæringen vil kunne gi arbeid til enda flere sysselsatte.

– Norge må ha mål om å være verdens fremste havnasjon. Den blå veksten/grønn omstilling/bærekraft henger sammen. Likeså det å stimulere til økt forskning, tenke nytt, ta i bruk ”Big Data” og smart fiskeri, er alt sammen noe Fiskebåt er opptatt av, sier Maråk.

Nedenfor følger Fiskebåt sin høringsuttalelse i forbindelse med regjeringens havstrategi.

pdfHøringsuttalelse: Fiskebåt sitt innspill til regjeringens havstrategi224.09 KB224.09 KB