Egersund Fisk overtar Lofoten Pelagiske

Egersund Lofoten AS, tidligere Lofoten Pelagiske AS. Foto: Egersund Lofoten AS

Egersund Fisk AS kjøper ut lokale eiere og overtar Lofoten Pelagiske AS. Handelen ventes å være sluttført over helgen.

– Vi kommer til Svolvær for å rette opp en underskuddsbedrift. Lofoten Pelagiske AS skal bli lønnsom, sier daglig leder Egil Magne Haugstad i Egersund Fisk AS til Lofotposten.

Det fremgår av omtalen i Lofotposten, at Ellingsen Seafood AS og Pundslett Fisk AS, hver selger 36 prosent av Lofoten Pelagiske AS til Egersund Fisk AS.

Overtar bedriften

Firmaopplysninger som Fisk.no har hentet inn, viser at Ellingsen Seafood AS før handelen står oppført med en eierandel på 36,63 prosent, Pundslett Laks AS med en eierandel på 22,41 prosent, og Pundslett Invest AS med en eierandel på 14,22 prosent. De øvrige 1,61 prosentene eies av Aquarius AS.

Egersund Fisk AS har fra før av en eierandel på 25,13 prosent i Lofoten Pelagiske AS, gjennom sitt heleide datterselskap Eger Holding AS, og får nå, avhengig av om også Aquarius AS selger sin eierandel, kontroll med fra 98 til 100 prosent av aksjene i Lofoten Pelagiske AS.

Om Lofoten Pelagiske AS

Lofoten Pelagiske AS er et mottaks- og produksjonsanlegg for pelagisk fisk, med beliggenhet i Osan havn i Svolvær. Anlegget stod ferdig til produksjon høsten 2003, etter at Hopen Fisk & Sild AS i Kabelvåg, og K.J. Ellingsen AS på Skrova gikk sammen for å bygge et nytt og moderne anlegg innen pelagisk industri. De fikk med seg andre lokale investorer og prosjektet ble satt i gang.

Regnskapsopplysninger viser at Lofoten Pelagiske AS i 2008, fikk et resultat før skatt på minus 2,7 millioner kroner av en omsetning på 146,6 millioner kroner. Bokført egenkapital var 18,7 millioner kroner ved regnskapsårets utgang, utgjørende en egenkapitalandel på 15,1 prosent.

Om Egersund Fisk AS

Egersund Fisk gruppen inkluderer en rekke kjente selskaper i norsk fiskerinæring. Egersund Fisk AS er gjennom sitt heleide datterselskap Eger Holding AS, eneeier av selskapene Egersund Seafood AS, Egersund Sildoljefabrikk AS, Egersund Isfabrikk AS, og Egersund Nor AS.

Egersund Fisk AS eies av Gustav Witzøe med 72,52 prosent gjennom selskapet Kverva AS, og av daglig leder Egil Magne Haugstad med 18,36& prosent gjennom hans selskap Egersund Fiskeri Investering AS.

Egersund Fisk AS oppnådde i 2008 et resultat før skatt på 50 millioner kroner, av driftsinntekter på 736,6 millioner kroner. Selskapet hadde ved regnskapsårets utgang, en bokført egenkapital på vel 144 millioner kroner, hvilket utgjør en egenkapitalandel på 37,9 prosent.