Krillfisket får toppkarakter i bærekraft

For tredje året på rad har The Sustainable Fisheries Partnership (SFP) gitt Krillfisket, som Aker BioMarine operer i, toppkarakter for bærekraftig forvaltning.

Karakteren «A» er den høyeste rangeringen som blir gitt, hvor driften blir kategorisert som «veldig godt forvaltet». SFP har analysert 20 av de største fiskeriene som produserer fiskemel eller fiskeolje - og vurdert hvor bærekraftig driften og selskapet er.

Krillfisket i Antarktis utgjør 2,2 prosent av det totale fangstvolumet av de overfornevnte fiskeriene – og er det eneste som får topprangering «A».

Fiskeriene har generelt blitt mer bærekraftige. I fjor fikk 57,4 prosent av fiskeriene klassifiseringen «rimelig godt forvaltet eller bedre». I år steg denne andelen til 81 prosent.

– Rapporten viser at mange av fiskeriene har gjort betydelige endringer som har vært nødvendige for å bli mer bærekraftig. Dette er et viktig arbeid, og viser at aktørene i næringen ønsker å drive på «den riktige måten», sier Cilia Holmes Indahl, direktør for bærekraft i Aker BioMarine, i en pressemelding.

– Som en av foregangsbedriftene innen bærekraft, er vi spesielt glade for å se at flere nå følger etter. Vi var tidlig ute med å dele våre fiskeridata og ekspertise med andre aktører i bransjen. Dette har vi gjort for å inspirere dem til å fokusere på bærekraft i sine operasjoner. For oss handler det om å ta et ekstra ansvar for økosystemet i området hvor vi fisker. Vi trenger omega-3, og vår tilnærming gjør at vi kan bidra til å bedre folks helse, samtidig som vi tar vare på miljøet, sier Indahl.

The Sustainable Fisheries Partnership (SFP) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som jobber aktivt for å adressere miljøspørsmål og bærekraft innen fiske- og fiskerinæringen. SFP baserer analysen på omfattende data, og analyserer funnene etter et bærekraftig metodeverk.