Andre forhandlingsrunde med Ukraina

Nærings- og handelsdepartementet melder om god fremgang i andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Ukraina.

EFTA og Ukraina er i forhandlinger med sikte på inngåelse av en omfattende handelsavtale, som blant annet vil omfatte handel med varer, tjenester, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler og handelsfasilitering.

Forhandlingsrunden var preget av god fremgang på samtlige områder, og legger et godt grunnlag for den videre prosessen, opplyser Nærings- og handelsdepatementet i en melding.

Men departementet røper ingen nærmere detaljer om hva som så langt skal være oppnådd.

I 2008 eksporterte Norge varer til Ukraina for 1.5 milliarder kroner og importerte for 841 millioner kroner. En vesentlig del av vareeksporten til Ukraina var fisk og fiskeprodukter.

Den største norske investeringen i landet er Telenors del-eierskap i mobilselskapet Kyivstar. Handelen mellom Norge og Ukraina er i vekst, og en handelsavtale prioriteres høyt.

Tredje forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Geneve i november.