Volumvekst for torsk

Illustrasjonsfoto: Klippfisk. Foto: Per Erik Jæger / Norwegian Seafood Council

Eksporten av hvitfisk i august, oppnådde en svak økning sammenlignet med tilsvarende måned i fjor, og torsk stod for den største delen av økningen.

Dette er en økning på 1,2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum var hvitfiskeksporten i august på 27 100 tonn, som er en økning på 3 440 tonn fra samme måned i fjor. Torsk står for den største delen av økningen, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

I august ble det eksportert 9 860 tonn torsk og dette er 2 920 tonn mer enn august i fjor. Hittil i år har eksporten av torsk økt med 7 620 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, samtidig som prisen for torsk i snitt er redusert med 23 prosent.

– Etter at prisen på torsk er redusert ser vi en kraftig etterspørselsvekst på blant annet fersk hel torsk til Danmark og Frankrike, samt klippfisk til Portugal sier Markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

Eksporten av salt torsk er fortsatt langt bak fjoråret, men vi noterer tredje måned med god volumvekst for saltfisken.

Det ble eksportert salt torsk for 54,8 millioner kroner i august og dette er en økning på 22,5 millioner fra samme tid i fjor. I volum ble det eksportert 1 714 tonn hel salt torsk mot 755 tonn i august i fjor og det er Portugal som står for økningen. Hittil i år er det eksportert 12 800 tonn salt torsk mot 21 300 tonn ved utgangen av august i fjor.

Mye klippfisk til Portugal

Eksport av klippfisk av torsk ble redusert med totalt 13,4 millioner i august målt mot samme måned i fjor, og endte på 127,6 millioner kroner. Brasil står for reduksjonen og falt med over 20 millioner kroner. Det var imidlertid en vekst målt i volum på 430 tonn i august og til sammen var eksporten på 2 800 tonn. Portugal importerte over 2 000 tonn klippfisk i august og dette er en økning på 36 prosent fra august i fjor.

Reduksjon for tørrfisken

Tørrfiskeksporten ble redusert med 34 millioner kroner i august sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum falt tørrfiskeksporten med 20 prosent til totalt 434 tonn, og det var Lofotrundfisk til Italia som stod for reduksjonen. Lofotrundfisk hadde en snittpris i august på kr 122,30 per kg mot kr 156,87 per kg til samme tid i fjor, og dette er en reduksjon på 22 prosent.

God pris på fersk torsk til Frankrike

I august ble det eksportert fersk hel torsk for 24,7 millioner kroner, en økning på 46 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum var eksporten på 912 tonn, 69 prosent økning fra august i fjor. Det er Danmark og Frankrike som er største markeder for fersk hel torsk. Gjennomsnittprisen i august var kr 27 per kg, opp med 2 kroner fra forrige måned. Prisen til Frankrike var i august kr 39,19 per kg som en økning på over 8 kroner fra juli.

Eksporten av fersk filet var på 19,3 millioner kroner i august. Dette er en nedgang på 2,8 millioner kroner fra samme måned i fjor. Prisen var i august kr 81,23 per kg og dette er en økning fra forrige måned på kr 8,56. Til Frankrike var prisen i august kr 91,87 per kg for fersk filet og dette er ny toppnotering for året.

Sterk vekst for fryst hel torskefisk

Eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse økte totalt med 31 millioner kroner fra august i fjor og endte på til sammen 95,6 millioner kroner. For torsk og sei var økningen på 6 millioner kroner hver til henholdsvis. 32,2 og 33,3 millioner kroner. Størst økning hadde fryst hel hyse med en vekst på 18,8 millioner kroner og endte på 30,2 millioner kroner i august, opp 165 prosent. Kina og Storbritannia er største marked for fryst hel torsk.

Økning for filet av oppdrettstorsk

Eksporten av oppdrettstorsk var totalt 20,3 millioner kroner i august, en økning på 4,2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Det var fersk filet av oppdrettstorsk som stod for økningen med en verdivekst fra 1,9 til 7,3 millioner kroner. Frankrike er største marked for filet av oppdrettstorsk og tar imot halvparten av volumet på totalt 103 tonn. For fersk hel oppdrettstorsk er Danmark og Sverige de største markedene.