– Bør være forberedt på hard brexit

Rekordmange deltok på "UK-Norwegian Seafood Summit" i London 4. uken i januar 2019. Foto: Norges sjømatråd

Norske eksportører bør være forberedt på både en hard brexit og endringer i britisk varehandel.

Det var hovedbudskapene under «UK-Norwegian Seafood Summit» i London denne uken, melder Norges sjømatråd.

29. mars nærmer seg med stormskritt, dagen da Storbritannia etter planen skal ut av EU, men britene har ennå ikke fått på plass en avtale. Faren for et «worst case scenario» kryper nærmere.

– Nye regler kan komme over natten, og næringen må ha planene klare for en eventuell «hard brexit» nå, sier Sjømatrådets utsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Høye tollsatser, papirmølle og uklar opprinnelse

«UK-Norwegian Seafood Summit» arrangeres en gang i året, og er en viktig møteplass for britisk og norsk sjømatnæring. I år var antall påmeldte rekordhøyt med 170 deltakere, trolig på grunn av usikkerheten rundt brexit.

– Det gikk opp for de fleste som var til stede hvor fastlåst situasjonen er, og at det er viktig å følge med på løpende informasjon fra norske og britiske myndigheter, sier Asmyhr.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik var til stede på konferansen, og kunne forsikre om at det jobbes hardt på begge sider for å sikre gode avtaler, men så langt er ingen ting avklart.

– Vi vet lite om hva som vil skje, men vi vet ganske mye om konsekvensene dersom utfallet blir en «hard brexit», sier Silje Gjerp Solstad, som er analytiker på markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hun var en av foredragsholderne på seminaret, og ser for seg tre hovedområder som vil bli berørt:

For det første kan fersk fisk bli stående og surne på grensen på grunn av grensekontroll, papirarbeid og nye regler. For det andre kan vi miste kontrollen på hva som regnes som norsk sjømat fordi bruken av opprinnelsesreglene blir uklare.

Sist, men ikke minst kan det bli innført tollsatser på opp mot 20 prosent, noe som vil gjøre norsk sjømat betraktelig dyrere og langt mindre konkurransedyktige i det britiske markedet.

Netthandel, innovasjon og convenience

Også varehandelen er i forandring i Storbritannia, kom det frem under konferansen: Folk vil ha mat som er enkel og rask å lage, og de handler stadig mer på nettet. Det kan by på både muligheter og utfordringer for norske eksportører.

– Det har blitt vanskeligere å få kundene inn i varehusene og supermarkedene fordi de kjøper det de trenger online. Det gjelder også mat, sier Asmyhr.

Britene er imidlertid relativt skeptiske til å kjøpe fisken sin i en nettbutikk: De kan ikke se den med egne øyne, og er usikre på hvor fersk den er.

– Utfordringene ligger i at bransjen må tilpasse seg endringene både ved markedsføring og innovasjon.

– Mulighetene ligger i at det blir utviklet nye og spennende sjømatprodukter der god kvalitet og «enkelt å lage» er viktige ingredienser, avslutter Asmyhr.