Uendret vågehvalkvote i 2019

Vågehval

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2019.

– Norge har en levedyktig hvalfangstnæring og jeg vil legge til rette for at hvalfangsten forblir liv laga. Hvalkjøtt smaker godt, og det er godt for helsa. Dessverre er det mange myter knyttet til hvalkjøtt. Vi trenger mer kunnskap slik at flere får øynene opp for dette fantastiske produktet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2019 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. I 2018 var det 11 fartøy som deltok. Fangsten var på 454 dyr, dette er en liten økning fra fjoråret.

– Bærekraftig fangst

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden, mener Nesvik.

– Norsk hvalfangst er bærekraftig, og følger strenge regler. Vi skal ha en beskatning som sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.

Fangstene de siste årene har vært 660 vågehval i 2015, 591 i 2016, 432 i 2017, og 454 i 2018. Antall fartøy i fangst var 20 i 2015, 17 i 2016, og 11 i 2017 og 11 i 2018.

Slår sammen områder

Underområdene for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, blir slått sammen til ett område. Sammenslåingen skjer i tråd med vitenskapelige råd, og skal gjøre det enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne.

Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringen.

– Jeg tror kvotetallene og sammenslåingen av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier fiskeriministeren.