Ny ordning for levendelagring av torsk

Illustrasjonsfoto: Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for levendelagring av torsk i inntil 20 uker.

– Vi får nå på plass en ordning som gir mulighet for å lagre fisken lenger – samtidig som vi får mer kunnskap. Kunnskap som i sin tur kan brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Under sjømatdagene på Hell tidligere i år, varslet fiskeriministeren at det vil legges til rette for levendelagring i en lengre periode enn dagens ordning legger opp til. Nå åpner Fiskeridirektoratet for søknader. De som kommer inn under ordningen, vil få mulighet til å lagre fisken i 20 uker, sammenliknet med dagens 12 uker, opplyses det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier fiskeriministeren.

Fiskeridirektoratet opplyser at formålet med dispensasjonsordningen og vilkårene, er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, og å gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk.

– Samtidig er kunnskap en nøkkel til god og langsiktig næringsutvikling, og gjennom ordningen vi nå åpner for, skal næringsaktørene være med å øke kunnskapen. Det dreier seg blant annet om korrekt og automatisert ressursregistrering, styrket fiskevelferd og økt kunnskap om smitteproblematikk, sier Nesvik.

Det er et mål at ordningen skal bidra til at det tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk, som kan løse viktige problemstillinger knyttet til levendelagring av villfanget fisk.