Ny rapport om mulighetene i havet

300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter.

FNs næringslivsinitiativ Global Compact har skrevet rapporten Ocean Opportunities, som tirsdag ble overlevert til statsminister Erna Solberg.

– Havet er viktig for å møte verdens ressursbehov, og for å skaffe arbeidsplasser og økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene. Denne rapporten bidrar til at vi kan oppnå FNs bærekraftsmål, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Du kan laste ned rapporten her: Global Goals, Ocean Opportunities

– Enorme muligheter

– Verdens befolkning trenger nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Men vi kan ikke leve av et dødt hav. Myndigheter og bedrifter på tvers av landegrensene må jobbe sammen for å ta vare på havet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge er hovedsponsor for rapporten som viser at klimaendringer, overutnyttelse av ressurser, forsøpling og annen forurensning ødelegger havets helse, og at næringslivet må snu disse utfordringene til forretningsmuligheter.

– Norge er en av verdens største sjømatnasjoner, og det ligger enorme muligheter i havet. Vi må utnytte våre fortrinn slik at vi kan skape flere blå jobber, men vi må gjøre dette på en bærekraftig måte, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Fornybar energi

Rapporten viser eksempler på innovative løsninger innenfor avfallshåndtering. Den tar også for seg prosjekter under utvikling som går ut på resirkulering av havplast. Rapporten peker på deling av data og utvikling av standarder som nøkler for den videre utviklingen på feltet.

Rapporten viser også hvordan havnæringene bidrar til bærekraftsmålene allerede i dag, og hva som må til blant annet for å oppnå enda mer miljøvennlig skipsfart, global utvikling av akvakultur, samt gjøre fornybar og renere fossil energi fra havet tilgjengelig.

– Bærekraftig vekst i havnæringene er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Vi ser en svært positiv innsats fra næringslivet på dette. Teknologiutvikling og teknologioverføring fra blant annet petroleumsnæringen er spesielt viktig for å legge til rette for at nye havbaserte næringer vokser frem, slik som havbunnsmineraler, offshore havbruk og vindkraft til havs, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Omtrent 300 bedrifter, organisasjoner og institusjoner har deltatt i arbeidet med rapporten. Redaktørarbeidet er i hovedsak utført av DNV GL, med større bidrag fra flere selskaper som er med i prosjektet Action Platform for Sustainable Ocean Business.