Fish Group får krillkonsesjon

Krill. Foto: Polarfeed AS

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.

Det store internasjonale Antarktis-toktet som inkluderte seks forskningsfartøy, har nå kartlagt krillforekomstene i Sørishavet. Også forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» deltok. Fartøyet kom nylig tilbake til Norge etter et halvår i Antarktis.

– Krillen i Antarktis er en viktig del av økosystemet. Derfor er det viktig med en føre-var tilnærming og en bærekraftig høsting. Etter at jeg nylig fikk en orientering av Havforskningsinstituttet fra forskningstoktet i Antarktis, er jeg trygg på at høstingen er godt innenfor bærekraftige rammer når vi utvider med en ny tredje konsesjon, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

For første gang på over ti år ble det i fjor lyst ut nye krillkonsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet foreslo i fjor høst at det skulle lyses ut mellom to og fire nye krillkonsesjoner, men det ut i fra den kunnskapen man hadde da ble det besluttet å utlyse to konsesjoner.

I dag er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Aker Biomarine og Rimfrost. Begge disse selskapene søkte også nå om konsesjon. Den tredje søkeren var Fish Group of Norway AS. Fish Group fikk avslag, men påklaget avslaget.

– Departementet har gått grundig inn i klagesaken, og finner det vanskelig å skille mellom de tre søknadene når alle de oppstilte kriteriene legges til grunn. Jeg har derfor kommet til at Fish Group of Norway AS tildeles en ny tredje krillkonsesjon, sier Harald T. Nesvik

Forrige gang det ble lyst ut krillkonsesjoner var i 2007. Da ble det lyst ut 4 konsesjoner.