Kritisk til statlig kvotebeholdning

Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt er glad for at det endelig er kommet en politisk avklaring rundt rammevilkårene for fiskerinæringen, men er kritisk til forslaget om statlig kvotebeholdning.

Stabilitet og forutsigbarhet i disse vilkårene, er spesielt viktig i en næring som kan oppleve betydelige endringer i øvrige rammevilkår, som kvoter, rente og valutautvikling.

– Jeg ønsker tid til å studere helheten før vi tar stilling til de ulike forslagene, men allerede nå vil jeg signalisere at Fiskebåt er kritisk til forslaget om en statlig kvotebeholdning. Det er i realiteten en ressursrente som alle regjeringspartiene tidligere har uttalt seg negativt til. Det bryter også med prinsippet om fiskernes rett til å høste fiskeressursene, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt, i en pressemelding.

Bred politisk plattform

Berfjord registrerer at meldinga trolig har støtte i stortingsflertallet, og at det inviteres til justeringer og en bredere politisk plattform.

– Det synes jeg er klokt og vil kunne gi grunnlag for nødvendige endringer. Jeg oppfordrer ansvarlige politiske parti å ikke sette seg selv på sidelinjen når rammevilkårene i næringen fastsettes, sier Berfjord.

Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye.

Grundig gjennomgang

Regjeringen har jobbet i to år med stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag. Nå skal den leses grundig.

– Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye, sier Berfjord.

Les også: – Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem 21.06.2019