Bruker operative ressurser i kampen mot plastsøppel

Flere av kystverkets fartøy er benyttet under årets ryddeaksjoner. Foto: Anne Grethe Nilsen / Kystverket

I sommer har Kystverket testet ressurser og systemer for å profesjonalisere rydding av marin forsøpling.

I år har ryddeaksjoner langs hele kysten være med på å kartlegge hvordan Kystverket best kan nyttiggjøre egne kapasiteter i arbeidet med å fjerne plastsøppel. Torsdag var det aksjon utenfor Ålesund, og siden oppstarten utenfor Haugesund i mai er det ryddet over 15 tonn søppel. I all hovedsak er det fjernet søppel fra områder der andre ikke så lett kommer til.

Rydder utilgjengelige områder

– Vi ser at utfordringene med marin forsøpling brer om seg, og vi må alle ta del i denne dugnaden. Kystverket kan innta en viktig rolle i dette arbeidet, særlig operativt. Spesielt i områder som er vanskelig tilgjengelige. Vi har fartøy langs hele kysten som er spesialbygd for slike formål, sier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

I tillegg til egne fartøy har slepebåter og etatens eget overvåkningsfly vært i aksjon. Kystdirektøren gleder seg også over oppslutningen blant sine ansatte.

– De viser et ekte miljøengasjement. Noe som bygger opp under vår rolle i dette arbeidet, slår han fast.

– Tar ansvar

Strandrydding er i dag en blanding av både frivillige, offentlige, halvprofesjonelle og engasjement fra lag og foreninger. Med sin tilstedeværelse langs hele kysten kan Kystverket i framtiden skape en forutsigbar kontinuitet i dette arbeidet.

– Som miljøetat jobber vi for en ren og ryddig kystlinje. Å fjerne plastsøppel ligger naturlig til visjonen om å utvikle havområda til verdens sikreste og reneste.

Aksjonene med rydding langs kysten markerer at Kystverket vil ta ansvar i dette viktige arbeidet. Årets prosjekt har vært i regi av Kystverkets beredskapssenter, som har vært med på å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere.

Et mål for prosjektet har også vært at Kystverkets ansatte skal rydde marint avfall for å gjøre en forskjell for miljøet lokalt. I tillegg skal Kystverket erfare og lære om hvordan aksjonsorganisasjonen kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

Ønsker mer samarbeid

Utgangspunktet har vært at strandsøppel og annet marint plastavfall skal ryddes med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon med forurensing fra olje. For å få til dette på best mulig måte ønsker Kystverket å bidra til gode partnerskap, både med andre etater, organisasjoner og frivillige langs kysten.

– Vi må spille godt på lag for å gjøre en forskjell, poengterer kystdirektøren. Og under årets aksjoner har det vært samarbeidet med en rekke aktører, både små og store.

Fra tidlig i mai til nå i slutten av august har følgende lokaliteter vært i aksjon:

  • 1,2 tonn søppel fra strandsonen på Gitterøya-Vardholmen utenfor Haugesund.
  • I en sterkt «plastinfisert» liten bukt på utsiden av Tromøya i Arendal ble det i løpet av noen effektive timer samlet inn nesten 1 tonn plastsøppel.
  • Med bistand fra slepefartøyet Strilborg og med utstyr fra beredskapsdepot i Tromsø ble over 2 tonn søppel ryddet opp i områder nord for Rebbenesøya i Troms.
  • Det ble fjernet over 1 tonn marint avfall fra tre mindre viker mellom Kabelvåg og Svolvær (Sildvika, Urstabbvika og Finnvika).
  • 25 friskuser trosset sterk vind og store mengder nedbør og brukte arbeidsdagen på å fjerne 2,7 tonn plast og søppel fra Mellomøya og Østøya i Horten kommune.
  • Ansatte i Honningsvåg fant overraskende mye søppel ved Nordkapp. Innsatsen mot marin forsøpling ble veid til 7940 kilo søppel - nesten 8 tonn.
  • Dagens aksjon utenfor Ålesund skjer på Hamnøya. Innsamlet søppel blir levert et avfallsselskap som registrerer og veier mengden.