Må vente på likviditetslån

250 millioner i kriselån til fiskeindustrien, det var gladmeldingen statsrådene Pedersen og Navarsete hadde med seg til Husøy den 22. august. Men fiskeindustrien må vente på pengene.

Sannsynligvis vil ikke fiskeindustrien se noe til pengene, før en god stund etter høstens stortingsvalg.

Stortingproposisjon etter valget

– Vi har en proposisjon på gang som skal legges fram for Stortinget, sannsynligvis fredag 18. september, opplyser avdelingsdirektør i Fiskeri- og Kystdepartementet, Raymond Jenssen, til Bladet Vesterålen på nett.

– Stortinget må være på plass for å gjøre et vedtak i saka. Det vi gjør nå er å legge til rette for at det meste skal være klart på forhånd, sier Jensen til avisa.

Men Stortinget kommer ikke sammen før i oktober.

– Ja, men vi har hatt dialog med næringa, og alle politiske parti ivrer for å få til dette. Det er ikke viljen det står på, sier Raymond Jensen til avisa, som videre fremholder at de må forholde seg til regelverket.

Til morgendagens utgave av Bladet Vesterålen, uttaler Andøy-ordfører og Høyre-politiker Jonny Solsvik, ifølge avisens nettutgave i dag, at det er helt uforståelig at ikke Regjeringen allerede har fått i gang ordningen med likviditetslån.

– Raskt

Da krisepakken ble fremlagt i forkant av det fiskeripolitiske seminaret under Husøydagan på Senja i august, ble det lovet at et forslag raskt skulle fremmes for Stortinget.

– Regjeringa ønsker å bidra til å håndtere likviditetsutfordringen som mange fiskeindustribedrifter står overfor. Regjeringa har derfor besluttet å raskt fremme et forslag for Stortinget om en ny likviditetslåneordning for fiskeindustrien med en låneramme på til sammen 250 mill. kroner gjennom Innovasjon Norge, uttalte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen da hun i august besøkte Husøy sammen med samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

– Jeg er glad for å få på plass en slik ordning og tror at den og de andre tiltakene som regjeringen har iverksatt, vil kunne avdempe virkningene av markedskrisa for saltfisk, uttalte Navarsete, som synes å ville rose at regjeringen så raskt fikk på plass en slik ordning.

Men ettertidens sendrektighet, indikerer at mye arbeid gjenstod før ordningen kan sies å være på plass.

– For seint

Høyres Jan Tore Sanner og Fremskrittspartiets Per Sandberg, karakteriserte den gang tiltakene som for puslete, og som åpenbare valgkamputspill med store svakheter, ifølge ANB-NTB.

– Det er selvsagt positivt at regjeringen endelig gjør noe etter å ha slept beina etter seg i lang tid. Men når staten først introduserer en ordning, bør de stå for hele ordningen, ikke skyve ansvaret over på bankene, uttalte Sanner.

Frp-nestleder Per Sandberg sa seg forbauset over at statsrådene lanserte et tiltak som skal fremmes for et storting som ikke møtes før i oktober.

– Det er for seint. Regjeringen har somlet, og venter til tre uker før valget med å stille 250 millioner kroner til rådighet i likviditetslån. Det er ikke nødvendig å vente på Stortinget. De bør gjennomføre dette allerede på mandag, det har de hele panelets støtte for, tordnet Sandberg ifølge ANB-NTB.

Les også: Ønsker svar fra statsministeren