Fremgang i frihandelsforhandlingene med Kina

Norge og Kina møttes denne uken til forhandlinger om en frihandelsavtale i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Denne 16. forhandlingsrunden var preget av positiv fremgang og ble avsluttet i dag, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Forhandlingsrunden bekreftet at Norge og Kina har et felles ønske om å ferdigstille forhandlingene om en frihandelsavtale. Det gjenstår imidlertid å finne løsninger for en rekke krevende kjerneområder i forhandlingene. Dette gjelder spesielt markedsadgang for varer. Regjeringen vil fortsette å prioritere forhandlingene med Kina, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det ble ført forhandlinger om:

  • Handel med varer
  • Handel med tjenester og investeringer
  • Opprinnelsesregler
  • Offentlig anskaffelser
  • Konkurranse
  • Handelstiltak
  • Handel og miljø
  • Rettslige spørsmål
  • Elektronisk handel

Kapitlet om offentlige anskaffelser ble ferdigstilt under runden, og inneholder bestemmelser om blant annet åpenhet, samarbeid, utveksling av informasjon og videre forhandlinger. Det er ikke inkludert bestemmelser om markedsadgang. Kapitlet om institusjonelle bestemmelser ble også ferdigstilt under runden. Her opprettes Den blandede komité, som blant annet skal overvåke implementeringen av avtalen.

– Markedsadgangsdiskusjonene for handel med varer, er fremdeles utfordrende. Norge jobber for å få tollfrihet for industrivarer, inkludert sjømat i så stor utstrekning som mulig, mens Kina er opptatt av å få forbedret tilgang til det norske landbruksmarkedet. Det har vært fremgang i forhandlingene om blant annet tollspørsmål, konkurranse, tvisteløsning, handel med tjenester og investeringer, opplyser departementet.

Det tas sikte på en ny forhandlingsrunde i Beijing i november. Dette er den 16. forhandlingsrunden om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina.