Nesvik diskuterte brexit med sin spanske kollega

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (til høyre på bildet) og hans spanske kollega landbruks-, fiskeri- og matminister, Luis Planas Puchades. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Brexit var hovedtema da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i dag møtte sin spanske kollega landbruks-, fiskeri- og matminister, Luis Planas Puchades, i Vigo i Spania.

Målet med møtet med den spanske ministeren, var å drøfte vilkårene for fiskerisamarbeidet, og å styrke de norske relasjonene til Spania etter brexit. Storbritannia er i dag EUs viktige medlemstat innen fiskeri, og når Storbritannia forlater EU, vil Spania overta denne posisjonen.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Som to store fiskerinasjoner, vil brexit få konsekvenser på fiskeriområdet for både Norge og Spania. Adgangen til å fiske i hverandres soner blir etter brexit et spørsmål mellom tre, og ikke to parter som tidligere. Spania har stor interesse i bytteavtalen om torskekvoter i Barentshavet. Vi er derfor enig om at en åpen og god dialog er viktig i tiden som kommer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

– Som nabo til skilsmissepartnerne EU og Storbritannia, har jeg gjordt det klart at vi fra norsk side er opptatt av å finne en ny fremtidig samarbeidsplattform, hvor bærekraftig høsting fortsatt vil være en grunnleggende forutsetning, sier Nesvik.

– Vi har etablert en god brexit-dialog med både Storbritannia og EU, men dialog med medlemsstater som Spania er også viktig i den perioden vi nå er inne i, avslutter Nesvik.