Høgare kvote for nordaustarktisk sei i 2020

Sei. Foto: Eiliv Leren / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei i 2020 til 171 982 tonn.

Totalkvota er lik kvoterådet frå Det internasjonale råd for havforsking (ICES). Dette er 15 prosent meir enn i 2019, noko som er i tråd med stabilitetsregelen. Denne regelen skal hindre for store endringar og sørge for stabilitet mellom år.

Det skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.

Sei nord for 62 grader nord er ein norsk bestand, som Noreg forvaltar åleine utan forhandlingar med andre land.