Foreslår å forby flere engangsprodukter i plast

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot flere engangsprodukter i plast, blant annet sugerør, bestikk og tallerkener.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mottok forslaget mandag. Forslaget samsvarer med krav i EUs direktiv om plastprodukter, og vil bidra til mindre spredning av plast i naturen, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Dette er et viktig steg i arbeidet med å bli kvitt unødvendig engangsplast i Norge. Havforsøpling er et av vår tids store miljøproblemer, og engangsartikler av plast er en av kildene. Jeg har derfor bedt Miljødirektoratet utrede et forslag til forbud mot unødvendig engangsplast. Det er jeg glad for at vi nå har fått. Nå skal forslaget behandles i departementet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forslaget omfatter disse engangsproduktene i plast: bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take away-matbeholdere og drikkebegre laget av ekspandert polystyren (isopor). Dette er produkter som i stor grad bidrar til forsøpling på europeiske strender.

Ifølge utredninger konsulentselskapet MEPEX har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, kan forbudet redusere bruken av slike engangsprodukter i Norge med 1,9 milliarder enheter årlig. Det meste av engangsplasten havner i avfallsstrømmer og blir tatt hånd om på en god måte. Men ifølge konsulentselskapet vil reguleringen hindre spredning til naturen av disse produktene med om lag 6 millioner enheter.

– Miljødirektoratets forslag til forskrift, vil medføre at mindre plast havner på avveie, og bidra til at færre dyr får i seg eller skader seg på engangsproduktene eller mikroplast fra disse, skriver departementet.

– Produktene kan erstattes av andre materialer

– Slike engangsprodukter kan relativt enkelt erstattes med andre engangsprodukter i andre materialer eller aller helst i ombruksprodukter. Utfasingen har allerede kommet langt for enkelte av produktene, og vi forventer at flere og rimeligere alternativer blir tilgjengelige på markedet i løpet av de nærmeste årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Overgangen til alternative løsninger til engangsplast, vil også kunne føre til reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter. Graden av dette vil avhenge av hvordan markedet innretter seg med alternativer, heter det videre i meldingen.

Forslaget til forbud, er del av et større arbeid med å begrense bruken av plast. En arbeidsgruppe med miljøorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og bedriftene skal komme med forslag til ytterligere tiltak innen 1. mars.

Europeisk forbud fra 2021

I EUs medlemsland vil forbudet tre i kraft 3. juli 2021 som følge av EUs direktiv om plastprodukter.