Millioner fordelt til arktisk forskning

Forskningsrådet har fordelt 11 millioner kroner til forskningsprosjekter om arktisk teknologi.

Ordningen, som går under navnet ARKTEK, er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Totalt kom det inn 14 søknader på til sammen 28,5 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

Støtte til seks prosjekter

Seks prosjekter fikk den 7. september godkjent sine søknader og vil motta støtte.

Prosjektene som har fått støtte skal skape sterke, konkurransedyktige bedriftsgrupperinger. Grupperingene skal konkurrere om større prosjekter innenfor:

  • Vedlikehold og modifikasjoner innenfor petroleumsaktiviteten i nord.
  • Kompetanseheving som skal kvalifisere for oppdrag innen bygge- og anleggsnæringene.
  • Arktisk oljevernberedskap.

Målsetning

Målet med midlene er å gjøre nordnorske leverandørbedrifter til petroleumsnæringen mer konkurransedyktige. Bedriftssamarbeid, kompetanseheving og samarbeid med FoU-miljøene står sentralt i satsingen.

Forskningsrådet har evaluert alle søknadene nøye sammen med Innovasjon Norge og SIVA. Prosjektene som har fått støtte har god bransjespredning og dekker alle de tre nordnorske fylkene.

Disse fikk støtte:

Prosjekttittel

Søker(e)

Leverandørnettverket vedlikehold og modifikasjoner Finnmark AS

V & M Finnmark AS (SUS)

Samarbeidskonstellasjon for store prosjekter innen BA-næringen

NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon)

Kompetanseutvikling innen beredskap mot akutt forurensing

”Arena beredskap” i Nord-Norge v/ Kunnskapsparken Bodø AS

ASKELADDEN og de gode hjelperne – Arktisk hav- og vindkraft

Nordnorsk Havkraft AS med samarbeidspartnere

BINor – Bærekraftig Infrastruktur i Nord

Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord

Etablering av en samarbeidsgruppering for produksjon av GRP-moduler i Nord-Norge

Sundnes Plast AS (i samarbeid med Hammerfest Maritime Service, Fuglenes Industripark, Lyngen Plast, Haplast, NOFI m.fl.)