Enige om totalkvoter for NVG-sild og kolmule i 2020

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Norge, Russland, EU, Færøyene og Island er enige om totalkvotene for norsk vårgytende sild og kolmule i 2020, men er fortsatt uenige om fordelingen landene imellom.

Totalkvoten for silda neste år, blir på 525.594 tonn. Det er en nedgang fra fjorårets kvote på 588.562 tonn.

– I tråd med forvaltningsplanen

– Jeg er fornøyd med at vi denne gangen ble enige om å fastsette totalkvoten i tråd med forvaltningsplanen for vårgytende sild. Totalkvoten er også i tråd med rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Landene er fortsatt uenige om hvor stor del av totalkvoten hvert land skal ha.

– Jeg er skuffet over at partene ikke har klart å bli enige om hvordan vi skal fordele silda. Dette gjelder også for makrell og kolmule, og det er sterkt beklagelig, sier Nesvik.

Endelig kvote i 2020 for norske fiskebåter, blir fastsatt senere.

Norge ønsker kartlegging

Norge foreslo et vitenskapelig arbeid for å kartlegge sildebestandens utbredelse i nasjonale soner og i internasjonalt farvann. Arbeidet starter nå, og forskere fra alle involverte parter blir invitert til å delta.

– Dette er et arbeid som kan bidra til at vi kan løse fordelingsspørsmålet, og dermed sikre bærekraftig forvaltning, sier Nesvik.

Avtale om kolmule

Det er også inngått avtale om forvaltningen av kolmule for 2020 mellom kyststatene Norge, EU, Island og Færøyene. Avtalen innebærer en totalkvote for neste år på 1.161.615 tonn. Det er en liten oppgang fra i år. Heller ikke for kolmule har landene blitt enige om hvor mye av kvoten hvert enkelt land skal få.

Endelig kvote for norske fartøy i 2020, vil også for kolmule blir fastsatt senere.

Norge og EU vil møtes senere i år for å avtale gjensidig adgang til å fiske sild og kolmule i hverandres soner.