Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe.

– Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi trenger flere justeringer for å komme i mål, sier fagsjef i Sjømat Norge, Kristin Alnes, i en pressemelding.

Politiet i Finnmark politidistrikt, sammen med Økokrim, opplyste onsdag at de har avdekket et nettverk som har fanget og omsatt kongekrabbe ulovlig for flere millioner kroner.

– Sjømat Norge tar sterk avstand fra den kriminelle aktiviteten som myndighetene nå gjennom godt og grundig arbeid har avdekket. Dette har vært noe vi har pekt på og kjempet mot i flere år, sier fagsjef i Sjømat Norge, Kristin Alnes.

Nettverket, der politiet har siktet en rekke personer, skal ha forgreininger i hele landet.

– Vi har over lang tid vært bekymret for det som har sett ut som et systematisk overfiske. Derfor har vi og foreslått en rekke tiltak overfor myndighetene for å begrense omfanget av ulovlig fangst og omsetning av krabbe.

Sjømat Norge representerer som arbeidsgiverorganisasjon (en del av NHO) selskapene som selger kongekrabbe i Norge.

– At det nå blir avslørt en omfattende kriminell aktivitet er trist, men dessverre ikke overraskende. Samtidig sendes det nå et kraftig signal om at politiet og kontrollmyndighetene følger med, og det er svært viktig, sier Alnes.

– Konkurransevridende

Sjømat Norge pekte senest for forrige uke på behovet for bedret kontroll, i forbindelse med høringen av reguleringen av kongekrabbefisket i 2020.

I høringen fremholder Sjømat Norge at ordningen med bruk av mobile kjøpestasjoner må stanses umiddelbart. Det samme gjelder bruken av samleteiner. Videre må det komme på plass et krav om individmerking av hver enkelt krabbe. Dette vil gi god dokumentasjon og sporing av lovlig fanget krabbe.

– Vi har sett tydelig at det har foregått ulovlige omsetning. Det har vært omsatt krabbe i sosiale medier, helt åpenlyst, til priser som er langt unna den lovlige omsetningen. Dette har ødelagt for de som ønsker å satse på kongekrabbe, skape viktige arbeidsplasser langs kysten og øke verdiskapingen, sier Alnes.

Sjømat Norge mener at omfanget av det politiets aksjon har avdekket, undergraver forvaltningen.

– Slik omsetning truer bestanden og dermed framtidige uttak. Vi må få vekk all ulovlig fangst og omsetning. Vi har tro på de tiltak vi har foreslått vil nytte, sier Alnes.